Steun ons en help Nederland vooruit

Woordenboek

Voormalig stagiair Ben Lake legt in zijn eigen woorden een aantal belangrijke zaken uit die hij heeft geleerd tijdens zijn stage:

Fractiebureau

“Het fractiebureau draagt er zorg voor dat de raadsleden goed ge├»nformeerd zijn en organiseren de strategie waarmee de fractie werkt. Daarom bestaat het fractiebureau uit fractiemedewerkers, een fractievoorzitter, een fractie penningmeester en een fractie secretariaat (HR). De fractiemedewerkers zijn geen raadsleden. Zij dragen de zorg voor de communicatie van de fractie D66 Utrecht namens de raadsleden. Denk hierbij aan telefoontjes, de sociale media kanalen beheren, de website up-to-date houden, e-mails en brieven doorsturen of beantwoorden. Ook ondersteunen zij de raadsleden bij de portefeuilles. Niet alleen met de informatie, maar ook met plannen die zij hebben.”

Raadsleden

“De raadsleden spreken namens de inwoners van de stad en vanuit het perspectief van de partij D66. Elk raadslid heeft 1 of meerdere portefeuilles bijvoorbeeld evenementen, cultuur of onderwijs. Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen komen onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn de uitvoerende taken van het college. Dat zijn de burgermeester en de wethouders. Zij werken dagelijks vanuit het stadskantoor om de stad te verbeteren. De raadsleden hebben een controlerende functie om het coalitieakkoord na te streven. Dit akkoord wordt om de 4 jaar met de grootste partijen gemaakt, na de gemeenteraadsverkiezingen. Voordat er een onderwerp in de raadsvergadering komt, debatteren de partijen van te voren in de commissievergaderingen. Inwoners van de stad Utrecht kunnen een agendapunt inbrengen voor de raadsvergadering. Daarvoor hoef je niet lid te zijn van een politieke partij. Omdat raadsleden volksvertegenwoordigers zijn kan je ze altijd bereiken en een afspraak met ze maken om inhoudelijk over een onderwerp te praten.”

Wethouders

“De wethouders zijn voorgedragen door de partij. Een wethouder is een fulltime functie, in tegenstelling tot die van een raadslid dat een parttime functie is. De wethouders werken samen met de ambtenaren om de plannen in de stad uit te voeren. De burgemeester heeft een speciale functie. Zij draagt zorg voor de hele stad en de inwoners.”

Vereniging

“Het bestuur en de vereniging zijn het hart van de partij D66. Zonder de leden is er geen fractie. Voordat je namelijk raadslid kan zijn moeten de leden op jou stemmen. Alleen dan kan jij jou verkiesbaar stellen namens de partij D66. Het bestuur zorgt namelijk voor de kandidatenlijst, daarna stemmen de leden in of stellen ze een wijziging voor. Ook werkt de bestuur nauw samen met de fractiebureau in het organiseren van de strategie en communicatie van de fractie. Samen met het fractiebureau & de fractie voert de bestuur & de vereniging van leden campagne tijdens de verkiezingstijd. Er zijn landelijke verkiezingen, provinciale verkiezingen en gemeentelijke verkiezingen. Ook zijn er Europese verkiezingen, omdat D66 Europees ook het volk vertegenwoordigd.”

Laatst gewijzigd op 5 juli 2021