Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2009

WMO moet maatwerk worden

“D66 meent dat de WMO in de uitvoering vraag gestuurd moet zijn. Je kunt als gemeente beleidskaders maken, maar de succesvolle uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan alleen als er een optimale participatie van alle betrokkenen en instanties plaatsvindt. D66 pleit verder voor een integrale benadering: allerlei gemeentelijke diensten, instanties, welzijnsorganisaties moeten naadloos samenwerken om aan de vraag van de klant te voldoen,” aldus D66-raadslid Alice van Rooij.

D66 diende daarom een motie in over de uitvoering van de WMO in Utrecht bij de bespreking van het WMO-beleidskader 2009-2012. Wethouder van Eijk onderschreef de motie van D66. Het was volgens hem juist de bedoeling van het beleidskader. Van Rooij: “Maar bedoelingen zijn wat D66 betreft niet voldoende. Een zo belangrijk element voor zoveel mensen, kan niet zonder heldere en duidelijke ijkpunten bij de uitvoering.”