Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 januari 2020

Werken aan toekomst van alleenstaande jonge asielzoekers in De Meern

Jongeren die naar Nederland zijn gevlucht en hier leven zonder hun ouders zijn een extra kwetsbare groep in Utrecht. D66 wil dat zij kunnen werken aan hun toekomst, of die nu hier ligt of in het land van herkomst. Woordvoerder Anne-Marijke Podt: “Een locatie voor kleinschalige opvang is gevonden in De Meern. D66 ziet de voordelen van deze locatie maar stelt wel drie belangrijke voorwaarden. Ten eerste willen wij dat de toekomst van de jongere centraal staat. Daarnaast zijn goede samenwerking op het gebied van veiligheid en een goede relatie met de buurt van groot belang.

Toekomst van jongere centraal

Jongeren onder de 18 jaar die alleen naar Nederland zijn gevlucht hebben een extra stevige basis nodig. Aan deze goede start kan de gevonden locatie in de Meern volgens D66 bijdragen. Veel organisaties zijn bereid een rol te spelen in het dagelijkse leven van de groep, die bestaat uit 16 tot 20 jonge mensen. Er wordt samengewerkt aan het welzijn van de jongeren en aan het voorkomen van schooluitval. D66 wil dat het belang van de jongere echt centraal staat. Daarom willen we dat er duidelijke afspraken komen over wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt. We moeten voorkomen dat kwetsbare jongeren, zoals we de laatste tijd vaak zagen, zonder toezicht uit de opvang verdwijnen. Ook willen we dat jongeren niet zomaar overgeplaatst worden en dat zij zelf mee mogen denken en praten.

Zorgen van omwonenden

D66 snapt de zorgen die omwonenden hebben geuit. Zij worden geconfronteerd met iets waar zij niet om hebben gevraagd en waar ze door geluiden in de media en de soms rommelige communicatie geen positief beeld over hebben. D66 vindt dat de samenwerking tussen de betrokken partners, zoals gemeente en COA, beter moet. Op die manier weet de buurt weet wat zij kan verwachten. Klachten en vragen, die bijvoorbeeld binnenkomen bij het nummer dat 24 uur per dag beschikbaar is voor omwonenden, moeten altijd op de juiste plek terecht komen. Ook moet de aanpak voor sociale veiligheid in de buurt van gemeente, politie en jongerenwerk, zorgvuldig worden voortgezet. Anne-Marijke Podt: “Utrecht heeft vaker laten zien dat het mogelijk is van opvang van vluchtelingen iets positiefs te maken voor henzelf en de buurt. D66 denkt dat dit met de juiste aandacht en afspraken ook hier kan.”