Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 november 2017

D66: Eerst de fietsroutes daarna uitbreiding voetgangersgebied.

D66 is blij dat de uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad niet per 1 januari 2018 wordt ingevoerd. Vandaag stuurde het college een brief naar de raad waarin staat dat deze uitbreiding pas per 1 mei van dat jaar ingaat. D66 vroeg om deze proef waarin fietsen doordeweeks mogelijk blijft en alleen in de weekenden niet is toegestaan. D66-raadslid Te Ronde: “D66 heeft altijd benadrukt dat deze uitbreiding van het voetgangersgebied pas bespreekbaar is zodra de alternatieve fietsroutes af zijn. Daarnaast moet ook iedereen zijn of haar fiets kwijt kunnen in de binnenstad, dat er extra fietsparkeerplekken worden gerealiseerd is een stap in de goede richting.”

Alternatieve fietsroutes
D66 is tevreden met de beslissing van het college om eerst met alternatieve fietsroutes aan de slag te gaan. Aangevuld met dynamische bebording, en een uitgebreide evaluatie, weten we zeker dat er maatregelen worden genomen die effect hebben. Te Ronde: “Het moet logisch worden voor de fietser om overdag in het weekend niet meer door de winkelstraten te fietsen. Want die alternatieve fietsroutes zijn een stuk logischer om te gebruiken, zodat de beschikbare ruimte voor iedereen, voetganger én fietser, goed bruikbaar blijft.”

Extra fietsenstallingen
Tot slot is er op verzoek, van onder andere D66, meer geld beschikbaar voor extra fietsenstallingen. Te Ronde: “Het is onrealistisch om de fietser te vragen af te stappen, zonder eerst de broodnodige,  extra stallingen te realiseren. Er is uitgerekend dat we minimaal 2000 plekken nodig hebben, dus is er voor het college nog werk aan de winkel!” Het college geeft aan dat er extra pop-up stallingen worden gerealiseerd, en dat de capaciteit in bestaande stallingen wordt uitgebreid door slimme en efficiënte toepassingen.