Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 juli 2018

Verslag werkbezoek Overvecht Werkgroepen

Op 4 juli vond het eerste werkbezoek plaats aan de wijk Overvecht, gericht op het thema gezondheid. De Permanente Programmacommissie (PPC) heeft deze bijeenkomst georganiseerd om met de leden van de afdeling in de praktijk te zien welke uitdagingen er spelen in de verschillende wijken in Utrecht en om de werkgroepen meer met elkaar in contact te brengen. Ook biedt het de raadsleden de kans om gebruik te maken van extra oren en ogen en denkkracht die we als D66 hebben onder de leden.

Woensdag waren er vertegenwoordigers van de werkgroepen onderwijs, ruimtelijke ordening, mensenrechten, nieuwe democratie, economische zaken en zorg&welzijn. De eerste 3 werkgroepen hebben een werkbezoek in de wijk georganiseerd, nadat de avond plenair was afgetrapt door Mohammed Saiah, als raadslid en woordvoerder Overvecht.

Deelprogramma onderwijs

Het deelprogramma onderwijs stond in het teken van twee initiatieven om jonge kinderen meer te laten bewegen: het Cruyff Court aan de Marnedreef en de Openbare Basisschool Overvecht. Het Cruyff Court is voor jonge kinderen een mooie plek om meer te bewegen. We horen alleen dat kinderen uit Overvecht weinig buitenspelen. De oorzaak hiervan zit o.a. in de relatieve armoede en de opzet van de wijk, met door doorgaande wegen als barrieres. Daarom worden er initiatieven genomen om kinderen meer te verleiden gebruik te maken van de Cruyff Courts, onder meer de inzet van rolpersonen van bv FC Utrecht. Het tweede deel van het werkbezoek, aan de Openbare Basisschool Overvecht, was nog specifieker gericht op de relaties onderwijs en gezondheid van kinderen. Deze school is de enige excellente school van Utrecht en staat in het teken van bewegen en op een vreedzame manier met elkaar omgaan. De speelplaats is uitnodigend ingericht om te bewegen, kinderen mogen geen snoep meenemen naar de school en worden aangemoedigd conflicten vreedzaam op te lossen. In het gesprek bij de school ontstond een beeld dat er veel geprobeerd wordt in Overvecht. Misschien soms zelfs te veel. Moet hier de gemeente juist af en toe wat meer op zijn handen gaan zitten?

Deelprogramma werkgroep mensenrechten

Tijdens het deelprogramma georganiseerd door de werkgroep mensenrechten werd kennisgemaakt met twee initiatieven in de wijk, die de afstand tussen de bewoners en leefomgeving verbeteren. Met de fiets werd eerst Plan Einstein bezocht. Aan de Einsteindreef is deze tijdelijk opvang van vluchtelingen, die wachten op hun verblijfstatus, gecombineerd met tijdelijke studentenwoningen. Het verblijf van de vluchtelingen in het asielzoekerscentrum is sober, maar het biedt ze meer mogelijkheden om cursussen en activiteiten te volgen en kansen om te integreren in hun nieuwe wereld. Dit centrum zal in november van dit jaar sluiten, maar deze aanpak is hoopvol. De excursie werd afgesloten met een bezoek aan buurtvader Sami. Vanuit twee garages in een verlaten wooncomplex van Mitros, waar buurtbewoners langs kunnen voor een praatje of zelfs fietsreparaties, is hij het aanspreekpunt en ogen en oren in de wijk. Hij doet dit vrijwilligerswerk al 25 jaar zonder subsidie. Hij weet nog niet vanuit welke ontmoetingsplek hij zijn buurtvaderschap kan voortzetten als het complex plaats maakt voor nieuwbouw. Hij hoopt echter vooral dát ook zonder hem deze verbindende rol in de wijk kan blijven bestaan. Kan hierin de gemeente iets betekenen?

Deelprogramma werkgroep ruimtelijke ordening

De werkgroep ruimtelijke ordening benaderde het thema gezondheid vanuit de stadsontwikkeling- en planning. Er werden verschillende plekken bezocht, onder de enthousiaste leiding van een viertal vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht. Het stationsplein werd bekeken, evenals de Moezeldreef en de strook van de voormalige Nederlandse Pakketdienst. Er wordt veel geïnvesteerd in wijkvernieuwing, aanleg van extra groen en diversiteit van het woningaanbod in deze wij. Alles met als doel meer menging tussen de verschillende bevolkingsgroepen te krijgen, een gezondere woonomgeving te creëren en zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van de gezondheidsachterstand van delen van de bevolking in Overvecht.

De avond heeft veel ideeën voor samenwerking tussen de werkgroepen onderling, binnen de werkgroepen en overkoepelende thema’s voor de PPC opgeleverd. De opbrengst wordt nu geclusterd en verder uitgewerkt door de PPC. De werkgroepen gaan onderling met elkaar aan de slag.