Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2020

Utrechtse coronabegroting: investeren om te herstellen

In het begin van dit jaar veranderde het coronavirus ons leven. Terwijl we nu midden in de strijd tegen de tweede golf zitten, moeten we ook vooruitkijken en nadenken over het herstel. D66 staat pal achter de ruim 116 miljoen euro aan extra investeringen die het Utrechtse college voorstelt in de nieuwe begroting. Jony Ferket: “Door corona is de toekomst onzeker. Ook de financiën van de gemeente staan onder druk door de effecten van het virus. Grote onzekerheid voor de Utrechtse begroting blijft de Rijksbijdrage. Zowel op korte als de lange termijn. Gelukkig is het ons college voor nu gelukt extra geld vrij te maken. We zorgen dat we met dat geld allereerst mensen helpen die door corona hun financiële houvast zijn verloren. Tegelijkertijd investeren we in meer werkgelegenheid en omscholing voor mensen die door het coronavirus hun baan kwijtraken. En we gaan er met dit geld voor zorgen dat het mogelijk blijft om te sporten en van cultuur genieten.”

Investeren in de toekomst

In de nieuwe begroting wordt prioriteit gegeven aan het versterken van bestaanszekerheid. Dat is hard nodig, want veel Utrechters hebben nu minder financiële grond onder hun voeten. D66 maakt zich in het bijzonder zorgen over kinderen die daarvan de dupe worden. Dit geld is ook bedoeld om een kansrijke start voor Utrechtse kinderen te blijven garanderen. In de nieuwe begroting wordt gewerkt aan duurzaam en economisch herstel met een crisis-investeringsprogramma. Has Bakker: “D66 heeft eerder gevraagd om te investeren in projecten die nu werkgelegenheid opleveren én goed zijn voor de toekomst van nieuwe generaties in Utrecht. Projecten dus die bijdragen aan een groene en gezonde stad, zoals het aanjagen van de woningproductie, het aanleggen van snelfietsroutes en het vergroenen van Rotsoord.”

Groene schoolpleinen en extra zwemwater

De nieuwe begroting staat voor een omvangrijk pakket aan investeringen, zonder de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen. Dat verdient wat D66 betreft lof. Om de begroting ook structureel in balans te houden en knelpunten – zoals het herstel van de wal- en kluismuren – te kunnen betalen, stelt het college enkele pijnlijke maatregelen voor. Zo gaan de tarieven voor parkeervergunningen in een deel van de stad omhoog en wordt de bijdrage aan de lokale omroep vanaf 2024 verlaagd tot het wettelijke normbedrag.

Het college doet in de nieuwe begroting ook een aantal concrete voorstellen. Zo komt er meer geld beschikbaar voor cultuur en wordt de weg vrijgemaakt voor de komst van een nieuw zwembad in het Maximapark. De extra middelen voor groene schoolpleinen zijn niet alleen goed nieuws voor de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen, ze dragen ook bij aan een stad die is aangepast aan het klimaat. Ook is het een goede zaak dat er door het college geld wordt vrijgemaakt voor extra toiletten in de openbare ruimte. Dit als gevolg van een initiatiefvoorstel van D66 en de VVD. Ten slotte is er een flinke investering in veiligheid. De wens om hier meer geld aan uit te geven leeft breed in de stad. D66 gaat zich ervoor inzetten dat dit geld voor een belangrijk deel wordt uitgegeven aan preventie en het voorkomen van criminaliteit

Je kan de programmabegroting hier vinden.