Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2009

Kinderen met hoofdpijn, concentratie- en ademhalingsproblemen

Slechte lucht in 80% van Utrechtse scholen is de oorzaak 

Sinds 2006 zet D66-fractievoorzitter Gerda Oskam zich in voor een beter binnenklimaat op Utrechtse basisscholen. "Wij zijn zeker verheugd dat de gemeente deze zomer het binnenmilieu op basisscholen in Vleuterweide en Zonnewereld gaat verbeteren. En wij zouden helemaal gelukkig zijn als dit ook zo snel mogelijk bij de rest van de scholen ook zou gebeuren," merkt Oskam op naar aanleiding van het gemeentelijke persbericht (lees hieronder). "Dit is de eerste stap in de goede richting. D66 zal nog blijer zijn, als onze initiatieven ter verbetering van het binnenklimaat op Utrechtse scholen door de gemeente nog sneller uitgevoerd werden." 
 

Na vele klachten over vermoeidheid door zuurstoftekort in klaslokalen, concentratieproblemen bij vele kinderen, veel te warme of juist veel te koude klaslokalen, was het D66 die in het voorjaar van 2006 dit probleem aan de orde stelde. Door veel en langdurig aandringen van D66 komt er uiteindelijk eind 2007 raadsbrede steun voor een onderzoek naar het binnenmilieu van scholen. Het blijkt dat 80% van de schoollokalen in Utrecht een slecht binnenklimaat heeft. Het binnenklimaat blijkt zelfs niet aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen. Helaas wordt dit nijpende probleem door het college nog steeds op lange baan geschoven.
 

"Dit college schuift één van de grootste probleemdossiers voor zich uit. Het college wil dit probleem in een tijdsbestek van 20 tot 30 jaar bij nieuwbouw of grootscheepse renovatie pas echt oplossen. Dit is voor D66 onacceptabel. Wat ons betreft is de echte tijd voor een noodplan om dit probleem op te lossen," zegt de  D66 fractievoorzitter.

Wordt vervolgd…
 

Lees hieronder het gemeentelijke persbericht:Beter binnenmilieu voor basisscholen Vleuterweide en Zonnewereld

De leslokalen van de basisscholen Vleuterweide en Zonneweide in Vleuten krijgen een comfortabeler binnenmilieu. In de zomervakantie voert de gemeente Utrecht hiervoor ingrijpende maatregelen uit.
 

De basisscholen maken deel uit van complex De Weide Wereld. Er worden niet alleen maatregelen genomen om het binnenmilieu te verbeteren. Er worden, in overleg met de schooldirecties, ook bouwtechnische aanpassingen uitgevoerd. Daarbij gaat het om aanpassingen aan vloeren (om geluidsoverlast te verminderen) en het afsluitbaar maken van trappenhuizen (voor betere toegangscontrole). Deze bouwtechnische aanpassingen vinden in de herfstvakantie plaats.
 

Het binnenklimaat wordt verbeterd door de capaciteit van het ventilatiesysteem te vergroten en uit te breiden met koeling. De GG&GD heeft onderzoek gedaan naar het binnenmilieu van de scholen, omdat leerkrachten en leerlingen klachten hadden zoals hoofdpijn en misselijkheid. In het onderzoek werd geen direct verband aangetoond tussen de klachten en de kwaliteit van de binnenlucht. Wel bestaat er een verband tussen de klachten en de binnentemperatuur. Hoge temperaturen leveren over het algemeen geen gezondheidsrisico op, maar zijn natuurlijk niet comfortabel.
 

De gemeente Utrecht vindt een comfortabel binnenmilieu voor leerlingen en leerkrachten belangrijk en neemt daarom maatregelen.