Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 februari 2019

Utrecht zet belangrijke stappen in aanpak lerarentekort

In Utrecht dreigt een lerarentekort te ontstaan. En dat terwijl leraren ontzettend belangrijk werk doen: ze bereiden nieuwe generaties voor op toekomstige uitdagingen. Gelukkig laat D66-wethouder Anke Klein dat niet gebeuren. Vanaf 2019 worden er miljoenen gestoken in de aanpak van het lerarentekort.

Investeren in mensen
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe actieplan van wethouder Klein is dat steeds meer scholen een functie als opleidingsplek krijgen. Ook moeten zij beter worden in het voorkomen van vroegtijdige uitval van leraren in opleiding. Daarnaast moet het beroep van leraar in Utrecht aantrekkelijker worden, zodat meer mensen in de toekomst kiezen voor een loopbaan voor de klas. Bij het vormen en uitvoeren van de nieuwe plannen zijn scholen nauw betrokken.

Blij met actie
D66 Utrecht is blij met de actie die nu door de gemeente wordt ondernomen. Fractievoorzitter Jony Ferket: ‘Het is voor Utrecht ontzettend belangrijk dat we voldoende leraren voor de klas hebben. We zien nu al dat er kinderen naar huis worden gestuurd bij griep van de docent. Dat moet echt voorkomen worden.’ Met de aanpak van het lerarentekort wordt een nieuwe stap gezet in de richting van onderwijs voor alle Utrechtse kinderen.

Thema

Onderwijs

Utrecht is dé onderwijsstad. Die positie wil D66 de komende vier jaar verder uitbouwen. Onderwijs is de motor van persoonlijke ontwikkeling en economische groei. Onder leiding van D66 zijn daarom de afgelopen 4 jaar 34 scholen gerealiseerd. D66 wil investeren in het wegwerken van onderwijsachterstanden en inzetten op talentontwikkeling. Ieder kind heeft talenten en moet de kans krijgen die maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient elke leerling, van basisschool tot VMBO en gymnasium, het beste onderwijs van goede docenten. Onderwijs waarin de leerling centraal staat, met voldoende tijd voor de leraar om les te geven in kleinere klassen.

Juist in Utrecht is onderwijs een belangrijke economische factor, omdat veel mensen in het onderwijs werkzaam zijn. Universiteit en hogescholen trekken mensen en bedrijven naar de stad en het Utrecht Science Park laat goed zien hoe kennis en ondernemerschap elkaar kunnen versterken. De komende jaren kunnen onderwijs, ondernemers en overheid gezamenlijk de positie van Utrecht verder verbeteren.

Lees meer