Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2020

Utrecht ondanks corona veilig naar buiten

Helaas doet het coronavirus het beter dan wij. In Utrecht werd afgelopen week de grootste toename van het aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie vastgesteld. D66 maakte zich zorgen over deze ontwikkeling en vroeg een debat aan, samen met andere politieke partijen. Jony Ferket: “We maakten ons zorgen over waar het naartoe ging met corona in Utrecht. Over de impact daarvan op mensen met een breekbare gezondheid. Het is goed dat we onze zorgen en ideeën hebben gedeeld. D66 heeft nadruk gelegd op veilig naar buiten kunnen gaan en testen. We gaan die tweede golf samen een dreun verkopen!”

Testen, testen, testen

In Utrecht moet je te lang wachten op een coronatest. Bovendien zijn er niet genoeg mensen die het bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren, als een test positief is. D66 denkt dat het cruciaal is om dit de komende weken te verbeteren en wil dat het Utrechtse college daar alles aan doet. Daar hoort ook eenduidige en begrijpelijke communicatie vanuit de GGD in de regio Utrecht bij. Niet alleen over testen en contactonderzoek, maar ook over zelfisolatie. D66 wil verder dat er zo snel mogelijk sneltests voor docenten, agenten en zorgverleners worden ingezet in Utrecht, wanneer deze beschikbaar zijn.

Veilig naar buiten

D66 wil dat Utrecht veilig naar buiten kan. Niet iedereen heeft immers een tuin of balkon. Door meer ruimte op terrassen kunnen Utrechters afstand houden en veilig genieten. De afgelopen maanden verschenen er nieuwe terrassen, bijvoorbeeld op het Stadhuisplein. D66 deed hiervoor eerder een voorstel. Jony Ferket: “We willen perspectief bieden aan horecaondernemers en hun personeel, maar ook winkeliers en culturele instellingen. D66 stelt voor om goede regels op te stellen over deze uitbreidingen, zodat participatie met omwonenden een vaste plek krijgt in de besluiten.” Het voorstel kreeg steun van VVD, CDA, S&S en de PVV maar haalde geen meerderheid. D66 wil dat het college nog meer doet om Utrechters veilig gebruik te laten maken van de openbare ruimte. We zien nog onvoldoende slimme maatregelen in de binnenstad en bij wijkcentra. Het college gaat meer expertise inschakelen en de druktemonitor versterken.

Democratie

Het kabinet heeft het voornemen om binnenkort meer zeggenschap over de corona-aanpak te geven aan lokale en regionale overheden. D66 wil een sterker democratisch proces rondom de coronamaatregelen en doet samen met de PvdA een voorstel.