Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 mei 2019

Utrecht investeert in wonen en onderwijs

Het vorig jaar aangetreden Utrechtse stadsbestuur blijft, ondanks minder financiële ruimte, investeren in wonen en onderwijs. Vanaf volgend jaar wordt er bijna 1 miljoen euro uitgetrokken om het mbo in de stad te versterken. D66-raadslid Lars Roodenburg: “In Utrecht combineren we belangrijke investeringen in wonen en onderwijs met solide financieel beleid. We zien dat het stadsbestuur ook in de huidige dynamiek de ambities uit het coalitieakkoord in het oog houdt!”

Een sterk Utrechts mbo

Wij willen het mbo in Utrecht in de schijnwerpers zetten. Het stadsbestuur trekt daar nu bijna 1 miljoen euro voor uit. Het geld wordt onder andere gebruikt om de aansluiting op de arbeidsmarkt voor mbo’ers te verbeteren. In het Actieplan ‘sterk Utrechts mbo’ staan nog veel meer plannen om de 17.000 mbo’ers in de stad een steuntje in de rug te geven.  

Geld voor wonen en dienstverlening 

Het geld dat nu en volgend jaar via de erfpachtregeling beschikbaar komt, zet het stadsbestuur in voor betaalbaar wonen. Lars Roodenburg: “D66 heeft er mede voor gezorgd dat het geld van de erfpachtregeling in wordt gezet om het woningtekort tegen te gaan. Er komt hiermee ruim 13 miljoen euro beschikbaar voor sociale- en middenhuur!”

Het college trekt ook structureel geld uit voor de verbetering van de dienstverlening aan Utrechters. Lars Roodenburg: “Door de groei van de stad kan de gemeente de vragen van bewoners niet altijd bijbenen. Ook hebben Utrechters de behoefte om op verschillende manieren met de gemeente te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan whatsapp. Gelukkig investeert de gemeente nu in hun medewerkers, zodat ze klaar zijn voor dit soort ontwikkelingen.”

Financiële mee- en tegenvallers 

De stad groeit minder snel dan verwacht en de bijdrage vanuit het Rijk is lager. Het onderhoud aan de grachten gaat meer geld gaat kosten dan voorzien. Dit zorgt voor minder financiële ruimte dan verwacht. Daar staan, naast het geld uit de erfpachtregeling, positieve resultaten uit de bouw van woningen in Leidsche Rijn tegenover. 

Slotdebat 
In juni spreekt de gemeenteraad over de voorjaarsnota. Het slotdebat vindt plaats op 11 juli.