Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

Utrecht: duurzame monumentenstad

Utrecht telt ongeveer 3.000 monumenten en is daarmee de 2e monumentenstad van Nederland. Utrecht is ook een stad die graag duurzamer wil worden. Tijd dat die twee zaken samen komen. Raadslid Ellen Bijsterbosch: “Eigenaren van monumenten willen ons erfgoed wel duurzamer maken, maar lopen tegen allerlei ingewikkelde regels aan. Wat D66 wil is meer vertrouwen en minder details. Als we een duurzame stad willen zijn, dan moeten we nu echt aan de slag met ons erfgoed! Namens D66 presenteer ik daarom een vijftal uitgangspunten.”

Geef vertrouwen

In 2018 stelde D66 voor om te bekijken welke knelpunten eigenaren van monumenten ervaren bij het verduurzamen van hun bezit. D66 baalt ervan dat dit nog steeds niet voltooid is. Bijsterbosch: “Vorige week spraken we al over het spoorhuisje aan de Oosterspoorbaan. Ook daar ademt de beantwoording van onze vragen geen vertrouwen in monumenteigenaren. Begin 2021 bespreken we eindelijk nieuw beleid hierover en wij zullen dit zeker beoordelen langs die lijnen. Formuleer regels voor verduurzaming simpel en helder, maar verval niet in onnodige details.” D66 is van mening dat als maatregelen omkeerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen die zonder schade weer verwijderd kunnen worden, vergunningvrij mogen worden toegepast.

Dit mag niet, maar zo kan het wel

Iets anders dat D66 aanstipt is dat de regels voor verduurzaming van monumenten niet verbonden moet worden aan de huidige stand van  technologie. De technologie staat namelijk niet stil: binnen een aantal jaar zullen zonnepanelen er bijvoorbeeld weer anders uitzien. Om alle ontwikkelingen bij te benen, lijkt het D66 ook een goed idee als de welstandscommissie wordt uitgebreid met een duurzaamheidsexpert. Tot slot mag een gesprek tussen gemeente en monumenteigenaar nooit afgelopen zijn met de uitspraak dat iets niet mag. Bijsterbosch: “Het is niet zo gek dat monumenteigenaren er soms niet uitkomen met verduurzaming, want dat kan ingewikkeld worden. Maar dat mag niet het einde van een gesprek zijn! Ga als gemeente nou eens adviseren over wat wél kan!”

Nieuwsgierig? Ellen Bijsterbosch heeft alle punten in deze fraaie notitie gezet!