Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 april 2018

Update coalitieonderhandelingen

Direct na de verkiezingen heeft GroenLinks het initiatief gekregen om te verkennen welke coalitie gevormd kan worden. Namens D66 zijn Jony Ferket en Klaas Verschuure uitgenodigd om hiertoe met GroenLinks het gesprek aan te gaan.

In deze gesprekken zijn verschillende opties aan de orde geweest. Vanuit D66 is allereerst een minderheidscoalitie voorgesteld. Daar bleek helaas bij geen van de partijen veel steun voor te zijn. GroenLinks heeft voorgesteld om een coalitie samen met de SP en de PvdA te vormen. Dat had niet de voorkeur van D66. Deze samenstellingen zou niet in lijn met de verkiezingsuitslag zijn; de SP en de PvdA hebben beiden fors verloren. Daarna heeft D66 voorgesteld om een coalitie met de VVD te onderzoeken. Dit zou breder en meer door het politieke midden zijn geweest. Helaas kon dit niet op de steun van GroenLinks rekenen.

Vervolgens heeft GroenLinks gezamenlijk met D66 onderzocht met welke van de overgebleven partijen qua verkiezingsprogramma het beste past om tot een meerderheidscoalitie te komen. De afgelopen dagen is er gesproken met het CDA, Student en Starter, de PvdA en de ChristenUnie. De andere partijen hadden in een eerder stadium aan GroenLinks aangegeven niet te willen meedoen of alleen te willen samenwerken als dit echt nodig zou zijn. Met alle partijen hebben we goede gesprekken gevoerd. Ook zien we met alle vier de partijen overeenkomsten en mogelijkheden. Met de ChristenUnie lijken deze het grootst. Met name op het gebied van klimaat, milieu, verkeer en kansen voor alle Utrechters zien we grote overeenkomsten.

Samen met GroenLinks is dan ook besloten om nu met de ChristenUnie verder te praten om te komen tot een coalitieakkoord. Deze gesprekken zullen maandag 9 april starten. We realiseren ons dat een coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie 24 van de 45 stemmen heeft. Ook daarom zal D66 inzetten op een open coalitieakkoord en zullen we blijven zoeken naar ruimere meerderheden in de gemeenteraad. We hebben zin in de komende gesprekken en hebben er vertrouwen in dat er genoeg overeenkomsten zijn om tot een mooi coalitieakkoord te komen!