Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Transparantie over politiegeweld

De vele demonstraties wereldwijd, na de tragische dood van George Floyd in de VS, hebben de maatschappelijke problemen over discriminatie, racisme en politiegeweld op een krachtige manier geadresseerd. D66 kijkt niet weg voor racisme.

D66 heeft samen met GL, CU, Denk, SP, PvdA en PvdD vragen ingediend over cijfers met betrekking tot discriminatie en geweld door politie. In veel andere steden zijn soortgelijke vragen ingediend door uiteenlopende partijen. De vragen zijn geïnspireerd door non-profit organisatie Control Alt Delete.

Maarten Koning, raadslid voor D66: “Wij willen maximale transparantie over cijfers van de politie met betrekking tot discriminatie en geweldstoepassing en aangiften daarover. Inzicht in de ontwikkeling van deze cijfers kan bijdragen aan begrip voor en vertrouwen in het handelen van de politie. Het houdt ook een spiegel voor. De politie heeft een belangrijke rol in het tegengaan van racisme en discriminatie.”

D66 benadrukt dat er in de vragen onderscheid gemaakt wordt tussen aangiften, klachten en veroordelingen met betrekking tot discriminatie en racisme door politie enerzijds, en aangiften of klachten over politiegeweld anderzijds. Dit verschil is belangrijk, omdat we terughoudend moeten zijn om de relatie tussen incidenten over discriminatie of politiegeweld met elkaar te verbinden zonder meer over de zaken te weten.

Het onderwerp heeft al lange tijd de aandacht van de Utrechtse gemeenteraad. De burgemeester heeft als voorzitter van ‘de Driehoek’ (het overleg met politie en Openbaar Ministerie) hierover regelmatig gesprekken. Ook is door de gemeenteraad regelmatig hierover gesproken met vertegenwoordigers uit de Driehoek.

Het aantal incidenten waarbij de politie in de regio Midden-Nederland geweld toepaste, is de afgelopen jaren afgenomen. D66 hoopt die trend ook in de lokale cijfers over aangiften en klachten over politiegeweld terug te zien.