Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 oktober 2009

Tivoli en Muziekpaleis, hoe nu verder?

‘Hoe nu verder met het muziekpaleis?’ vraagt D66 raadslid Alice van Rooij zich nu af.

Na een gesprek met de gemeente trekt Tivoli nu de conclusie dat zij niet meer kiest voor het opgaan in het muziekpaleis.

‘Er ontstaat hier een moeilijke situatie ‘ aldus Van Rooij. ‘Als één van de partners zich terugtrekt dan gaat het hele concept van het muziekpaleis onderuit. De kracht zit juist in de synergie, het totaalplaatje van een breed muziekaanbod van hoge kwaliteit in een perfect gebouw.’

Het gaat D66 bij het Muziekpaleis om méér dan de kostenvoordelen, de culturele ambities tellen even zwaar.

D66 stelt daarom donderdag 11 juni mondelinge vragen aan het college. Eén doel is om er achter te komen wat er gebeurd is. Zwaarder weegt echter de vraag: hoe nu verder?

De inzet van D66 blijft te komen tot één Muziekpaleis, met een brede culturele programmering, dat op een financieel gezonde manier geëxploiteerd kan worden.

Mondelinge vragen: gesprek Tivoli en gemeente

Woensdag 10 juni 2009 werd door RTV Utrecht gemeld dat Tivoli in een gesprek op 9 juni 2009 te kennen heeft gegeven zich terug te trekken uit het muziekpaleis c.q. niet te willen fuseren.

  1. Is dit bericht juist en kan het college een toelichting geven op de nu ontstane situatie?
  2. Wat zullen de vervolgstappen zijn van het college om het probleem op te lossen?
  3. Kunt u de gemeenteraad inlichten over de gevolgen van dit gesprek op de investering in en de exploitatie van het Muziekpaleis?

    In het verleden zijn afspraken gemaakt met de omwonenden van Tivoli aan de Oudegracht. De afspraak is dat zij Tivoli gedogen, maar dat de zaal Tivoli na het gereedkomen van het Muziekpaleis gesloten wordt en er geen concerten of dergelijke activiteiten meer plaats zullen vinden.

  4. Denkt het college in het licht van de nu ontstane situatie de met omwonenden gemaakte afspraken nog na te kunnen komen? Indien dit eventueel niet het geval zou zijn, heeft het college dan al een visie hoe zij een voor bewoners acceptabele situatie kan creëren?