Steun ons en help Nederland vooruit

Verslag Symposium Nieuwe Democratie 25 juni 2016

Wat is de toekomst van de representatieve democratie? Hoe ziet inspraak eruit anno 2016? Wat is de rol van bewonersinitiatieven? En natuurlijk: welke rol krijgt het referendum in Nederland? Dit symposium werd in het leven geroepen door de thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat, de Jonge Democraten Utrecht en D66 Utrecht.

Het verslag is mogelijk gemaakt door alle presentatoren, deelnemers, en door de ‘meeschrijvers’ bij de sessies. De foto’s zijn van Edwin Bakker. Iedereen hartelijk dank voor jullie bijdrages! Download het verslag hier in pdf.

Plenaire sessies


13494857_10153715325145994_8548361120677296707_n

John Grin: Systeeminnovatie

In de jaren ‘60 ging D66 goed in op de problemen van die tijd en klopte het verhaal van de partij bij de democratiseringswens. De politieke en maatschappelijke trend vielen hier perfect samen, dit ontbreekt momenteel in de huidige vorm van politiek.

In 2016 bestaan er diverse uitdagingen die vragen om een transitie. Eerste tip is vooral om de juiste fora in de juiste tijd die passen bij de huidige ontwikkelingen. Het huidige debat is gedifferentieerder en de polis is breder geworden, internet en sociale media zijn hier de belangrijkste oorzaak van. Oordeelsvorming is hierdoor diffuus en segregerend.

Maatschappelijk zien we sterkte individualisering en verandering naar de netwerksamenleving. Geloofwaardigheid van experts staat onder druk. Burgers zijn mondiger geworden en we zien een groei naar de doe-democratie. Gezag wordt diffuus.

Risico’s hiervan zijn een afbrokkelend gezag en een afname van de kwaliteit van de discussie. Ook zien we een erosie van de relevantie van politieke partijen. Kansen liggen vooral in het gestalte geven aan maatschappelijke vernieuwing en de doe-democratie en de kracht van de burgers. Binnen de netwerksamenleving is het belangrijk de juiste fora’s te gebruiken om invloed uit te kunnen oefenen. Belangrijk is verder mensen de kans te geven op neutrale en goede  oordeelsvorming. De representatieve democratie zal moeten aanhaken bij de doe-democratie!

Prof. dr. John Grin is hoogleraar Beleidswetenschap, in het bijzonder Systeeminnovatie, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Daar is hij co-directeur van de Programmagroep Transnational Configurations, Conflicts and Governance of the Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR).


Sanne Scholten: Utrecht voor de Utrechters

Verandering begint bij kleine dingen, kijk dus naar straten en buurten op het lokale niveau. Doe wat je zegt en zeg wat je doet; maak je beloftes waar.

Inwoners en burgers zijn van nature betrokken; maak hier gebruik van in je communicatie. Dienstverlening hierop inrichten en vooral goed regelen. Laat ambtenaren de inwoners ontmoeten.

Streef naar meer gesprek en minder debat, dit leidt tot betere besluitvorming.

Representativiteit is een belangrijk issue, dit komt momenteel aan de oppervlakte. Ga daarom vooral de straat op en verlaag de drempels tot participatie. Wanneer je dit doet, neem dan je inwoners serieus, want democratie begint bij jezelf.

Sanne Scholten is sinds 2014 gemeenteraadslid voor D66 in Utrecht. Vanuit haar portefeuilles publieksdienstverlening, organisatievernieuwing, participatie en wijkgericht werken en sport, werkt Scholten eraan om Utrecht een stad te laten zijn waar de gemeente veel beter met en voor de inwoners werkt. Scholten woont in de Dichterswijk in Utrecht.


13516169_10153715328365994_292696535247224453_n13508822_10153715325120994_5462440102140414410_n

Hans Engels

Hans Engels is sinds september 2004 namens D66 lid van de Eerste Kamer. Ook is hij hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van staatsrecht. Tegenwoordig bezet hij de Oppenheim-leerstoel als bijzonder hoogleraar recht decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hans Engels publiceert met regelmaat over onderwerpen als de kwaliteit van lokaal bestuur, decentralisatie en democratie.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018