Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2009

Studenten kunnen ook weer in krachtwijken wonen

College moet verslechtering leefbaarheid per pand aantonen

Vandaag komt het college met nieuw beleid over de omzetvergunningen. Dit zijn vergunningen die nodig zijn om panden om te zetten in kamers die verhuurd worden. Gisteren bleek tijdens de raadscommissie Stad en Ruimte dat er rondom het college gelekt was naar de pers, zodat vandaag het AD/UN de primeur had van dit nieuwe beleid dat grote invloed kan hebben op studentenhuisvesting in Utrecht.

Gerda Oskam, fractievoorzitter D66: "D66 heeft vanaf het begin het algemene beleid van het college om geen omzetvergunningen meer te verlenen in Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen, Hoograven en Ondiep gekraakt. Volgens ons is het een politieke zet van dit college en komt het niet voort, zoals beweerd werd, uit klachten over de leefbaarheid in die wijken door de komst van veel studenten. Dat de leefbaarheid in de krachtwijken onder druk staat is helder. Maar het komt veel meer door allerlei illegale onderverhuur, doorstoomwoningen waardoor je je buren niet meer kent. omdat men na een aantal weken alweer weg was. En ook niet in de laatste plaats, doordat er – zoals in Ondiep – nogal wat wordt gesloopt en gebouwd. Klachten echt over overlast van studenten waren er natuurlijk wel, maar slechts mondjesmaat. Om op basis van een handvol klachten een heel algemene maatregel te nemen die zeer slecht zou uitpakken voor studenten, vonden en vinden wij als D66 volkomen onterecht."
 
Naar aanleiding van de rechtzaak van huisjesmelkster mevrouw Chang, heeft de Raad van State bepaald dat de onderbouwing van deze generieke maatregel onvoldoende is. Dat heeft het college nu gevolgd door te stellen dat een ambtelijke commissie voortaan moet aantonen, bij elke aanvraag voor een omzetvergunning in een straat, dat de leefbaarheid in het geding is. Oskam: "Natuurlijk had deze hele rechtsgang voorkomen kunnen worden als het college naar o.a. D66 geluisterd had dat een dergelijke generieke maatregel onhoudbaar zal zijn aan de hand van het handjevol klachten. Wij zijn nog niet helemaal tevreden, maar het is een eerste stap. Vooral de criteria voor leefbaarheid zullen goed en transparant bepaald moeten worden. Maar in ieder geval worden in zijn algemeenheid studenten niet meer geweerd uit deze wijken."