Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mobiliteit

Wij vinden het belangrijk dat Utrechters zich vrij kunnen bewegen. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke
verworvenheid. Die vrijheid is alleen mogelijk in een schone, veilige en bereikbare stad. Aangezien de economische voorspoed zorgt voor toenemende verkeersdrukte, ligt hier een flinke uitdaging. Dat vraagt om slimme en schone maatregelen op het gebied van mobiliteit en
bereikbaarheid.

Als iedereen de auto pakt, staan we voortdurend in de file, daalt de luchtkwaliteit en ontstaan onveilige situaties. D66 is dé fietspartij. Wij
zetten in op de fiets als meer dan volwaardig alternatief voor vervoer in de stad. Ook voetgangers verdienen ruim baan. De reistijd tussen steden onderling is de afgelopen decennia steeds korter geworden en de meeste winst in reistijd valt nu nog te
behalen bínnen de stad.

Wij gaan voor slimme en schone maatregelen. D66 is dé fietspartij