Steun ons en help Nederland vooruit

De Utrechter Centraal

D66 gaat voor een gemeente die haar inwoners en ondernemers centraal stelt en hen zoveel mogelijk de ruimte geeft zelf hun leven, stad of dorpskern vorm te geven.

Onderwijs

Utrecht is dé onderwijsstad. Die positie wil D66 de komende vier jaar verder uitbouwen.

Economie

D66 wil dat Utrecht een dynamische stad is die nationale en internationale studenten, ondernemers, creatieve makers en toeristen aantrekt.

Zorg & Welzijn

Elke inwoner van Utrecht die is aangewezen op hulp, moet de best mogelijke ondersteuning en zorg krijgen. De zorg moet dicht bij mensen georganiseerd worden.

Duurzaamheid

Voor D66 is een duurzame ontwikkeling van Utrecht essentieel voor een goede toekomst van de stad.

Ruimte

D66 wil dat Utrecht een stad is waar de openbare ruimte levendig, groen, veilig en toegankelijk is.

Verkeer

D66 houdt de focus op het verbeteren van de luchtkwaliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

Tolerantie & veiligheid

Utrecht is een stad waar iedereen zich vrij en veilig voelt.

Cultuur

D66 wil de creatieve krachten van onze stad koesteren.

Sport

Sport en bewegen levert mensen zelf én de samenleving veel op. Mensen voelen zich fit en gezond en worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Financiën

D66 zet zich in voor een solide financieel beleid.