Steun ons en help Nederland vooruit

Transparantie voor een goede democratische controle

Voor een goede democratische controle is het belangrijk te weten wie toegang tot de macht heeft. Uiteraard vinden wij dat het college alle belangen moet afwegen voordat zij een besluit neemt. Toch heeft niet iedereen dezelfde toegang tot de leden van het college: professionele (lobby)organisaties hebben een voorsprong. Daarom willen wij dat de agenda’s van de burgemeester en wethouders openbaar worden. Ook zijn wij voorstander van het invoeren van een ‘lobbyparagraaf’ bij belangrijke collegebesluiten. Hierin wordt duidelijk welke bedrijven en belangenorganisaties invloed hebben gehad.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019