Steun ons en help Nederland vooruit

Transparante overheid

De gemeente is ook een belangrijke dienstverlener: denk bijvoorbeeld aan Burgerzaken en het Loket Bouwen en Wonen. In die rol vinden we onpartijdigheid en eenduidigheid van belang, maar ook toegankelijkheid en kwaliteit. De gemeente moet haar dienstverlening verder moderniseren, bijvoorbeeld met meer digitale mogelijkheden en andere openingstijden van loketten. Natuurlijk moet de gemeente toegankelijk zijn voor iedereen. Ook mensen met een beperking moeten binnen kunnen komen. Daarom heeft D66 een toegankelijkheidscoördinator bedongen bij nieuwe gemeentelijke bouwprojecten.

De gemeente moet haar eigen werk opnieuw tegen het licht houden. Wat kan beter en goedkoper? Denk hierbij aan het vervangen van brieven door e-mails, of telefonische klachtenafhandeling. Digitaal een afspraak kunnen maken bij Burgerzaken, de 24-uurs bereikbaarheid van de Dienst Parkeren: dat zijn de successen waar we verder op willen bouwen.

D66 zet zich de afgelopen jaren in voor Open Data en zal dat blijven doen. De gemeente heeft veel data tot haar beschikking, bijvoorbeeld over actuele reis- en vertrektijden, parkeercapaciteit en stremmingen in het verkeer. D66 heeft ervoor gezorgd dat deze informatie middels Open Data beschikbaar gesteld wordt. Op die manier kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het ontwikkelen van apps, navigatiesystemen en andere software.

  • Meer zaken telefonisch of online afhandelen met de gemeente
  • De openingstijden van de gemeente aanpassen
  • De gemeente werkt goedkoper en slimmer
  • Zoveel mogelijk gemeentelijke gegevens openstellen voor algemeen gebruik (Open Data)

Laatst gewijzigd op 22 november 2018