Steun ons en help Nederland vooruit

Toegankelijke stad voor mensen met beperking

Ondersteuning en zorg moeten goed op elkaar aansluiten voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. De administratieve lasten voor ondersteuning en zorg zijn nu te hoog, deze moeten naar beneden.

Utrecht heeft sinds de ondertekening van het Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking (VN) hard gewerkt aan een meer toegankelijke stad. Mede dankzij D66 is de Utrechtse Standaard voor Toegankelijkheid tot stand gekomen. Deze standaard schrijft voor hoe we bij gebouwen van de gemeente omgaan met toegankelijkheid. D66 wil dat Utrecht voorop blijft lopen met het doorvoeren van de stappen uit het VN-verdrag, om zo te bouwen aan een toegankelijke stad voor iedereen. Ontwikkelaars in de stad blijven we uitdagen om te bouwen en renoveren volgens de Utrechtse Standaard.

Een belangrijk onderdeel van een toegankelijk Utrecht is dat we ervaringsdeskundigen vroegtijdig laten meedenken bij het ontwerp of renovatie van bouwprojecten.  Dit geldt voor de openbare ruimte en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook voor communicatie van de gemeente. Naast gebouwen, moet de gemeente op verschillende terreinen zorgen dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen: (openbaar) vervoer, sport, cultuur, onderwijs en werk.

Laatst gewijzigd op 21 augustus 2019