Steun ons en help Nederland vooruit

Subsidies goed besteden

De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf. Er zijn ook veel taken en activiteiten die uitbesteed worden. Hiertoe subsidieert de gemeente organisaties en activiteiten die tenminste voldoen aan de volgende uitgangspunten: het is gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten, lange-termijnsubsidies worden alleen toegekend bij bewezen resultaten en toekenning en verantwoording van de verleende subsidies is transparant. Naast subsidies kan de gemeente bijvoorbeeld ook garanties verlenen. D66 wil dat de gemeente de hierdoor ontstane risico’s inzichtelijk maakt en binnen de perken houdt.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019