Steun ons en help Nederland vooruit

Solide financiën

Utrecht is financieel gezond. Dat willen we zo houden. De gemeente moet een stevige buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen en niet meer uitgeven dan zij binnen krijgt. De gemeente moet op ieder moment in staat zijn om al haar financiële verplichtingen op tijd te voldoen. Om ook in de toekomst een klap te kunnen opvangen, willen wij de schuldquote van de gemeente onder de 100% houden.

De gemeente moet zelf zo efficiënt mogelijk werken. Alle afdelingen en diensten moeten daarom regelmatig worden doorgelicht om te kijken of besparingen mogelijk zijn. Tegenvallers moeten altijd eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden opgevangen, om te voorkomen dat de rekening bij de bewoners terecht komt.

Het Rijk draagt verantwoordelijkheden over aan de gemeente. Helaas gaat dit ook gepaard met bezuinigingen en tegelijk worden veel uitgaven verplicht gesteld. Hierdoor hebben Utrechters geen invloed op hoe grote onderdelen van het gemeentelijke budget besteed worden. Daarom willen wij dat Utrecht in Den Haag een duidelijk signaal laat horen, om te zorgen dat gemeenten meer te zeggen krijgen over de besteding van belastinggeld.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019