Steun ons en help Nederland vooruit

Softdrugs

Het gedoogbeleid is achterhaald en werkt niet meer. D66 dringt al geruime tijd op lokaal en landelijk niveau aan op een nieuw beleid voor de teelt en verkoop van wiet. D66 wil wietteelt reguleren en uiteindelijk softdrugs legaliseren. Hiermee voorkomen we gezondheids- en veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met illegaal gekweekte wiet, maar ook de overlast die illegale teelt veroorzaakt. Regulering gaat hand in hand met goede voorlichting en toezicht op alle schakels in de keten. Utrecht moet experimenteren met de gereguleerde teelt en verkoop van wiet. Daar leren we van, en zo kunnen we overlast beperken en negatieve gevolgen voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld met Social Cannabis Clubs. D66 wil coffeeshops normaliseren en het handhavingsbeleid verbeteren. Dankzij D66 is hier al veel in bereikt. Het bestuurlijk overleg met coffeeshopondernemers zetten we voort, om gezamenlijk te blijven zoeken naar verbeteringen.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019