Steun ons en help Nederland vooruit

Slim wonen voor ouderen

We zien een stijgende vraag naar passende woonvormen, vernieuwende socialewoningbouwconcepten en woon-zorginitiatieven. We willen dat er voldoende woningen flexibel en levensloopgeschikt worden gemaakt.

De gemeente moet slimme woonoplossingen stimuleren en faciliteren, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen of meer-generatiewoningen. Meer woningen moeten toegankelijk zijn voor rollators en rolstoelen, of makkelijk aan te passen zijn. D66 wil dat de gemeente met ontwikkelaars per buurt kijkt wat er nodig is aan meer levensloopgeschikte woningen, met ruimte voor ideeën van bewoners. Hierbij kijken we specifiek naar nieuwe bestemmingen voor leegkomend vastgoed. Bij bouwprojecten willen we vaker werken met een maatschappelijk programma van eisen, met veel ruimte voor initiatief van bewoners. Dit is in Overvecht al met groot succes gedaan. De gemeente kan hierbij het gebruik van slimme zorgtechnologie en digitale gezondheidsoplossingen (e-health) verder stimuleren. Waar nodig moeten ouderen worden ondersteund om gebruik te kunnen maken van technologie.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019