Steun ons en help Nederland vooruit

Sekswerk

Sekswerkers moeten in alle vrijheid voor hun beroep kunnen kiezen. Hierbij dienen zij veilig en zelfstandig te kunnen werken, en dient hun privacy beschermd te worden. D66 is voorstander van een beheersbaar en controleerbaar lokaal vergunningstelsel dat goede voorwaarden voor sekswerkers schept. Om gezondheid en veiligheid te borgen en overlast te voorkomen, willen wij dat sekswerk op daarvoor aangewezen plekken plaatsvindt.

Het Nieuwe Zandpad moet zo snel mogelijk ontwikkeld worden. In Utrecht moet voor sekswerkers altijd ruimte zijn om hun beroep uit te oefenen.

Voor de tippelzone moet een oplossing gevonden worden. Daarbij hebben wij oog voor zowel het belang van de sekswerkers, als voor het belang van bewoners en ondernemers in de omgeving. Vanwege de geplande woningbouw aan de Merwedekanaalzone kan deze tippelzone op de lange termijn niet aan de Europalaan blijven. D66 is voorstander van een geleidelijke afbouw van de tippelzone, aangezien het aantal tippelende sekswerkers uit de regio Utrecht terugloopt en verplaatsing niet haalbaar bleek. Goede hulpverlening en maatwerkoplossingen voor de sekswerkers zijn belangrijke voorwaarden voor afbouw. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid.

In sommige gevallen brengt sekswerk ook overlast, uitbuiting of andere misstanden met zich mee. Gedwongen sekswerk is een vorm van slavernij en daarmee onacceptabel. Daarom moet hard worden opgetreden in het geval van uitbuiting en gedwongen prostitutie. Daar waar misstanden zijn, pakken we ze aan. Belangrijk hierbij is dat de rechten én de privacy van sekswerkers gewaarborgd zijn.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019