Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie en ruimte voor initiatieven

D66 wil dat het vanzelfsprekend is dat inwoners hun stem kunnen laten horen bij de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe plannen. Een goed voorbeeld is ‘U aan Zet’, waarin inwoners konden vertellen waarop de gemeente zou moeten bezuinigen. De gemeente moet zichzelf blijven verbeteren, als het erom gaat u te laten meepraten over plannen die u raken.

Maar nog belangrijker vinden we het dat de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties helpt bij het realiseren van hun ideeën. “Ja, mits…” zou de basishouding moeten zijn, in plaats van “Nee, tenzij…”. De gemeente moet niet zozeer steunen door te subsidiëren, maar door kennis te delen, door te verbinden, door belemmeringen weg te nemen. In steeds wisselende netwerken werkt de gemeente zo met u samen – of u nu een bewoner, ondernemer of vrijwilliger bent – aan deze mooie stad.

In hetzelfde kader willen we het leefbaarheidsbudget omvormen tot een budget voor wijkinitiatieven. Met dat geld kunnen we ideeën die van maatschappelijk belang zijn op weg helpen en zorgen dat er budget is voor uw ideeën voor verbeteringen in uw wijk.

Dat we nauwer met u willen samen werken en betere ondersteuning willen bieden aan uw initiatieven, betekent ook dat we dichterbij moeten zijn. Alleen dan kan de gemeente goed inspelen op lokale problemen, prioriteiten en mogelijkheden. We willen daarom de komende periode nog sterker inzetten op maatwerk vanuit de wijkbureaus, met een spilfunctie voor de wijkregisseurs. Zij moeten voldoende armslag hebben om uw wijk optimaal van dienst te kunnen zijn. Verantwoordelijke ambtenaren moeten regelmatig in uw wijk aanwezig zijn, zodat ze écht weten wat er speelt.

  • Participatie van bewoners en ondernemers bij plan- en beleidsontwikkeling (inclusief de uitvoering daarvan)
  • De gemeente denkt mee bij bewonersinitiatieven
  • Het leefbaarheidsbudget omzetten in fonds voor wijkinitiatieven
  • Meer samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven, onderwijs en cultuur

Laatst gewijzigd op 22 november 2018