Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale samenwerking

Vaak kunnen we onze impact vergroten, problemen beter aanpakken en kosten reduceren wanneer we samenwerken over gemeentegrenzen heen. Of dit nu is via de U10 met onze buurgemeenten, met de provincie Utrecht, de stad Amersfoort, het waterschap de Stichtse Rijnlanden of de Randstad-steden. Ons uitgangspunt hierbij is: als stad Utrecht wanneer het kan, samen wanneer het meerwaarde oplevert. Wij willen zware regionale instituten voorkomen. De democratische legitimiteit en controle van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen door de Utrechtse gemeenteraad staan voorop.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019