Steun ons en help Nederland vooruit

Regiegemeente

De gemeente krijgt er de komende tijd nieuwe verantwoordelijkheden bij. Het Rijk staat op het punt een aantal taken te over te dragen aan de gemeente. Dat is een flinke uitdaging, of het nu gaat om de zorg voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking of de ondersteuning van mensen zonder werk. Bij die nieuwe verantwoordelijkheden past een andere rol voor de gemeente. Zij zal zich verder moeten ontwikkelen tot een ‘regiegemeente’: een gemeente die samen met partners werkt aan maatschappelijke vraagstukken en die anderen meeneemt in haar visie. Daarbij moet de gemeente ook kijken naar haar eigen uitvoerende taken. Als anderen die beter kunnen uitvoeren, kan ze die uitbesteden. Hierdoor kan de gemeente effectiever werken en zich concentreren op haar kerntaken. De snel veranderende samenleving vraagt om een flexibeler en snellere gemeente. D66 Utrecht wil daarom experimenteren met participatie-initiatieven.

  • De gemeente werkt samen met partners aan maatschappelijke vraagstukken
  • Een optimale taakverdeling tussen gemeente en private partijen
  • Flexibelere, snellere gemeente

Laatst gewijzigd op 22 november 2018