Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie verbreden en verbeteren

De gemeente maakt plannen altijd in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Dankzij D66 kent Utrecht de Stadsgesprekken, waarin bewoners met elkaar en het stadsbestuur in gesprek gaan over belangrijke thema’s zoals energie, vluchtelingen of ouderenhuisvesting. Wij willen de Stadsgesprekken verbreden en verbeteren en deze, samen met nieuwe participatievormen, vaker organiseren. Dit hoeft niet altijd fysiek, maar kan ook digitaal of juist een combinatie van beide zijn. Om een divers publiek aan de Stadsgesprekken te laten deelnemen, zijn nieuwe vormen noodzakelijk. In aanloop naar de jaarlijkse Voorjaarsnota willen wij de Top van Utrecht organiseren. Een inhoudelijk én feestelijk evenement voor heel Utrecht waarin de stad en de politiek met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de Top van Utrecht gaat het over de verantwoording over de besteding van het belastinggeld van het afgelopen jaar en de ambities en plannen voor het aankomende jaar.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019