Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs van de toekomst

Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten ‘21e eeuwse vaardigheden’ als creatief en kritisch denken, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale vaardigheden, moeten daarom een belangrijke rol krijgen in het onderwijs. Wij willen dat kinderen al in het basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis maken.

Scholen moeten hierin ondersteuning krijgen in de vorm van expertise en de juiste voorzieningen. Vanuit de Utrechtse Lerarenbeurs stellen wij middelen beschikbaar voor opleiding van docenten. Daarmee kunnen leraren zich ontwikkelen en les geven in deze nieuwe vaardigheden.

Wat D66 betreft moet de gemeente het initiatief nemen om op elke Utrechtse basisschool kinderen met programmeren in aanraking te laten komen. Door de samenwerking aan te gaan met bedrijven en hoger onderwijs, boren we een bron van expertise en kracht aan die zulke lessen mogelijk maakt.

Laatst gewijzigd op 21 augustus 2019