Steun ons en help Nederland vooruit

Meer sportaccommodaties en slimmer gebruik

De capaciteit aan sportaccommodaties moet groter. Op aandringen van D66 is werk gemaakt van de eerste uitbreidingen en worden extra hockey- en voetbalvelden en sporthallen aangelegd. Om aan de vraag naar velden en hallen te voldoen en de wachtlijsten van sportverenigingen niet te laten groeien, moeten we investeren.

De bestaande capaciteit aan accommodaties moet beter benut worden. De bezetting in de daluren en de zomerperiode moet bijvoorbeeld beter. Wij willen dat de gemeente op basis van het nieuwe tarievenbeleid, met sportclubs, maatschappelijke ondernemers en zorg- en welzijnsorganisaties zorgt dat velden, hallen maar ook buurthuizen optimaal gebruikt worden. We willen zelfbeheer door verenigingen stimuleren. Het biedt clubs de mogelijkheid zelf meer te ondernemen en zo meer inkomsten te generen om het sporten betaalbaar te houden.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019