Steun ons en help Nederland vooruit

Levendige en leefbare buurten

Wij blijven oog houden voor de verschillende karakters van de Utrechtse buurten en wijken. Diversiteit in de buurt zorgt voor ontmoeting tussen Utrechters met verschillende achtergronden, dit moeten we in de groeiende stad koesteren. Functiemenging draagt bij aan de levendigheid van een wijk en biedt nieuwe kansen voor eenzijdige buurten of gebieden met veel leegstand. Door, naast wonen, ook andere functies mogelijk te maken worden deze buurten aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder. Vaak hebben buurtbewoners zelf hele goede idee├źn om hun buurt te verbeteren. Initiatieven om de omgeving levendig en leefbaar te maken juichen we toe.

D66 blijft zich inzetten voor maatwerk in buurthuizen en speeltuinen. We zien de waarde van buurthuizen in zelfbeheer en zelfstandige speeltuinen; iedereen is gebaat bij de energie die daarbij vrijkomt.

D66 vindt het belangrijk dat er speeltuinen zijn in alle wijken. Dit zijn de plekken waar kinderen kind en jongeren jong mogen zijn. Bovendien fungeren speeltuinen als belangrijke ontmoetingsplek voor bewoners en organisaties. In de meeste wijken hebben we voldoende buurthuizen en jeugdhonken, maar we willen wel meer samenwerken met buurtorganisaties en laten onze stad graag profiteren van de succesvolle aanpakken van Jongerenwerk Utrecht (JoU).

Laatst gewijzigd op 21 augustus 2019