Steun ons en help Nederland vooruit

Lage lasten met een eerlijke basis

Met gemeenschapsgeld moeten we zuinig omgaan. Dit vraagt om verantwoord begroten. We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Lage gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Daarom hebben wij woonlasten zoals de OZB de afgelopen jaren niet laten stijgen. Voor de riool-, water- en afvalstoffenheffing wordt nu alleen een onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, terwijl een huishouden van twee personen beduidend minder verbruikt en vervuilt dan een huishouden van zes personen. Dit moet meer in verhouding zijn.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019