Steun ons en help Nederland vooruit

Kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg

D66 wil dat psychische problemen bespreekbaar zijn en dat er laagdrempelige toegang is tot psychische hulp. Door tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen. Dit vraagt dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk en omgeving van mensen wordt georganiseerd, in samenwerking met de huisartsen, praktijkondersteuners en buurtteams. De privacy moet hierbij bewaakt worden. Utrecht loopt voorop in een succesvolle benadering van personen met verward gedrag, met een crisisdienst die dag en nacht toegankelijk is. D66 is trots op wat we hierin bereikt hebben en wil de samenwerking en bekendheid nog verder versterken.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019