Steun ons en help Nederland vooruit

Krachtige gemeenteraad

De vertegenwoordigende democratie en nieuwe vormen van directe democratie versterken elkaar. Een krachtige gemeenteraad is belangrijk om vrijheid, gelijkwaardigheid en het algemeen belang te bewaken. De werkwijze en communicatie van de Utrechtse gemeenteraad kan beter aansluiten bij de 21e eeuw.

Wij introduceren een raadsinnovatieprogramma voor de komende periode. Onze eerste prioriteit is een veel gebruiksvriendelijkere en transparantere manier waarmee Utrechters bij de raad terecht kunnen om vragen te stellen, ideeën te delen of hun mening te geven. Via open raadsinformatie moet inzichtelijk zijn wat de stand van zaken in de besluitvorming over een onderwerp is en wat het stemgedrag van raadsleden is.

Een tweede prioriteit is de rol van de raad in participatieprojecten, waarin zij – zeker met oog op de Omgevingswet – veel meer uitnodigend moet zijn. Het college moet de komende vier jaar wendbaar zijn. Daarom willen wij dat het Coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen wordt geschreven. De raad kan op deze manier de leiding nemen over haar eigen agenda. De constructieve manier waarop coalitie en oppositie samenwerken in Utrecht zetten wij graag voort.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019