Steun ons en help Nederland vooruit

Juiste informatie maakt eigen regie mogelijk

We willen dat mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning zoveel mogelijk zelf de regie hebben. Om zelf keuzes te kunnen maken is goede, actuele en heldere informatie nodig. D66 wil de U Gids van U Centraal, waar Utrechters vragen kunnen stellen over wonen, werken en zorg, verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om gebruik te maken van inbreng van mensen die gebruik maken van het portaal. D66 wil specifiek de informatievoorziening over waar Utrechters terecht kunnen bij vragen, klachten, bezwaar en beroep blijven verbeteren en hierbij onafhankelijk advies bieden.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019