Steun ons en help Nederland vooruit

Informatie beschikbaar als open data

Het vertrouwen in de overheid wordt groter en de democratische controle beter als de gemeente open en transparant werkt. Dankzij D66 kent Utrecht de eerste gemeentelijke informatiecommissaris. Wij willen dat de gemeente veel meer informatie uit eigen beweging openbaar maakt en nu al begint met de invoering van de Wet Open Overheid. Informatie die met publiek geld betaald is, moet voor iedereen beschikbaar komen als open data. Dit geldt ook voor informatie die in opdracht of met subsidie van de gemeente verzameld of gecreƫerd is. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens hierop uitgezonderd. Wij willen dat data direct vanuit de gemeentelijke systemen als open data ontsloten worden, zonder tussenkomst van ambtenaren (ook wel open by design genoemd). De waarde van open data neemt toe wanneer meer gemeenten dezelfde datasets op een gestandaardiseerde wijze ontsluiten. D66 wil dat Utrecht in de regio een leidende rol op zich neemt als opendataknooppunt om andere gemeenten te helpen.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019