Steun ons en help Nederland vooruit

Grotere naamsbekendheid en capaciteit voor de buurtteams

Iedereen in Utrecht moet weten waar je met een hulpvraag terecht kunt. D66 wil dat de buurtteams bekender en beter aanspreekbaar worden. Het vroeg signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van bewoners die minder actief hulp zoeken en het bouwen van netwerken vraagt veel capaciteit van de buurtteams. We willen daarom investeren in de buurtteams, zeker omdat de stad groeit. De beste oplossingen voor bewoners komen van professionals die de ruimte krijgen en niet worden lastiggevallen door onnodige administratieve lasten. We denken vanuit bewoners en niet vanuit beleid. Het is voor buurtteamwerkers belangrijk kennis op te blijven doen over verschillende soorten hulpvragen én over alles wat mogelijk is binnen de gemeente, zodat ze bewoners goed wegwijs kunnen maken.

D66 vindt het belangrijk dat de buurtteams een afspiegeling zijn van de buurten waarin ze werken. Wanneer mensen behoefte hebben aan hulp, mogen taalbarrières geen rol spelen. D66 wil dat professionals in de buurtteams, ondersteuning en (thuis)zorg aansluiten bij het dagelijks leven van bewoners. Dit gaat om cultuursensitief werken, maar ook om aandacht voor LHBTI-personen.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019