Steun ons en help Nederland vooruit

Gelijke kansen op een goede gezondheid

Je postcode mag niet je kansen op een gezond leven bepalen. Dankzij D66 heeft de gemeente een begin gemaakt met een brede aanpak van gezondheidsachterstanden. We hebben daarbij speciale aandacht voor Overvecht. De wijk kent een hoge werkloosheid en een relatief slechte volksgezondheid. Met het programma de Versnelling investeert de gemeente, mede dankzij D66, meer dan €10 miljoen in de wijk om deze problemen aan te pakken. Overvecht moet toegankelijker worden voor mensen in armoede en voor vluchtelingen die moeite hebben hun weg te vinden in het Nederlandse gezondheidssysteem.

Met het aanleren van een gezonde leefstijl moeten we vroeg beginnen. Dankzij D66 heeft de gemeente sinds 2010 intensief gewerkt met de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Wij willen blijven investeren in de bestaande aanpak en leren van effectieve, nieuwe aanpakken die hier internationaal en landelijk voor zijn ontwikkeld. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat wordt gekeken naar álle factoren die te maken hebben met overgewicht. Kinderen en jongeren verdienen een rookvrije jeugd. D66 wil scholen, sportverenigingen, zwembaden en speeltuinen aanmoedigen rookvrij te worden, maar indien nodig zijn we ook bereid meer dwingende stappen te zetten.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019