Steun ons en help Nederland vooruit

Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd

Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te vaak niet herkend of erkend. We willen psychische problemen en gedragsstoornissen op scholen bespreekbaar maken, om vroeg te kunnen signaleren en verdere problemen te voorkomen. D66 wil extra aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), kinder- en jeugdpsychiatrie, en het terugdringen van wachtlijsten. D66 wil de samenwerking tussen de JGGZ, specialistische hulp in de regio, buurtteams, huisartsen en scholen versterken. Zo bieden we kinderen en jongeren snellere en betere hulp waar dat nodig is.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019