Steun ons en help Nederland vooruit

Geef initiatieven ruimte en vertrouwen

Utrechters weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter kan. Er is veel eigen initiatief in Utrecht: van energiecoöperatie tot gezamenlijk groenbeheer, van taallessen voor vluchtelingen tot het zelf beheren van het buurthuis. De gemeente moet ruimte en vertrouwen geven en durven experimenten toe te laten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. Per initiatief moet gekeken wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen. Voor al deze initiatieven is, mede dankzij D66, het Initiatievenfonds opgericht. Dit fonds moet beter toegankelijk en bekender worden, met name in buurten waar er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Veel initiatiefnemers lopen nog steeds tegen beperkingen en bezwaren aan binnen de gemeentelijke organisatie. Daarom introduceren wij een ‘groene-golf-medewerker’ van de gemeente die een initiatief van begin tot einde helpt. Zo voorkomen we dat initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019