Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsen

We willen dat Utrecht dé fietsstad van Nederland wordt. Steeds meer Utrechters kiezen voor de fiets en D66 wil deze keuze maximaal faciliteren. Samen met de Fietsersbond moet de gemeente een netwerk van fietspaden ontwikkelen dat losstaat van doorgaande autowegen en niet wordt onderbroken door onnodige verkeerslichten. Dat betekent fijner doorfietsen, dat is veiliger en scheelt zowel fietsers als automobilisten veel wachttijd.

D66 wil 15.000 extra fietsstallingen in de gehele stad, waarvan 6.000 rondom het Centraal Station. Als daar extra gemak tegenover staat, is het uitbreiden van betaalde stallingen een optie. Het uitgangspunt blijft altijd wel dat er voldoende gratis stallingen zijn. Weesfietsen en fout geparkeerde fietsen worden regelmatig weggehaald.

Alle fietspaden moeten veilig, herkenbaar en comfortabel zijn. Wat ons betreft worden alle hoofdfietsroutes uitgevoerd in rood asfalt, ook in de binnenstad. Met name rondom scholen en sportparken moet veel oog zijn voor verkeersveiligheid, zodat kinderen veilig van en naar huis kunnen fietsen. Ook de buurgemeenten en groene gebieden rondom Utrecht moeten met de fiets goed en veilig bereikbaar zijn. In Vleuten-De Meern zijn bijvoorbeeld meerdere onveilige verkeerssituaties die opgelost dienen te worden.

  • Een doorfietsnetwerk, ontvlecht en los van doorgaande autowegen
  • 15.000 extra fietsenstallingen, waarvan 6.000 rondom Centraal Station
  • Veilige, herkenbare en comfortabele fietspaden van rood asfalt

Laatst gewijzigd op 22 november 2018