Steun ons en help Nederland vooruit

Effectieve hulp voor gezinnen

De gemeente is in de afgelopen jaren verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp. Dit biedt de kans om lokaal maatwerk te bieden. We nemen de gemeentelijke taken op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bijzonder serieus. D66 wil dat de gemeente zich inzet om partijen bij elkaar te brengen, en constant kijkt hoe ze de kwaliteit van jeugdhulp kunnen verbeteren. We investeren in goed op elkaar aansluitende ondersteuning voor kwetsbare zwangere vrouwen en samenwerking met verloskundigen, om kansen voor moeder en kind te vergroten.

Jeugdhulp voor gezinnen moet zo licht als kan, zo zwaar als nodig. Als gezinnen het moeilijk hebben, willen we snelle en passende hulp. Dat betekent dat het hele gezin – ook kinderen en jongeren – betrokken moet worden bij de keuzes. Gezinnen moeten weten waar ze naar toe kunnen en er dient zo snel mogelijk iemand de leiding te nemen. Voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking moet een duurzame manier van ondersteuning worden gegarandeerd die past bij de mogelijkheden en hulpvraag van het kind.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019