Steun ons en help Nederland vooruit

Discriminatie en gelijkwaardigheid

Utrecht is een stad met vele verschillende inwoners: oud, jong, gezinnen, alleenstaanden, hetero, homo, gelovig en niet-gelovig. Die verscheidenheid geeft de stad kracht en maakt de samenleving bruisend. D66 wil niet dat mensen beoordeelt worden op basis van achtergrond, kleur of geloof.

De gemeente heeft wat D66 betreft een voorbeeldrol als het gaat om tolerantie en gelijkwaardigheid. Het wegpesten van homo’s of religieuze minderheden kunnen we in Utrecht op geen enkele wijze tolereren. De gemeente treedt daar slagvaardig tegen op.

De gemeente doet geen zaken met partijen die discrimineren. Voorlichting over discriminatie in het onderwijs wordt voortgezet. In Utrecht leren veel kinderen via de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk wat burgerschap is en hoe je omgaat met diversiteit en conflicten. Die inzet verdient ondersteuning. Ook voorlichting over homoseksualiteit en genderidentiteit blijft van belang.

Utrecht zet zich ook internationaal in om een tolerante stad te zijn. Daarom wordt Utrecht na Den Haag de tweede Shelter City in Nederland. Shelter City is een programma dat mensenrechtenverdedigers ondersteunt die bedreigd worden. Na een bedreiging in eigen land, kan de mensenrechtenverdediger voor een korte periode in Utrecht een veilig onderkomen vinden om op adem te komen, trainingen te volgen en zijn/haar netwerk te verbreden. Hierna zullen de mensenrechtenverdedigers met nieuwe energie, nieuwe kennis en een breder netwerk hun waardevolle werk in hun eigen land voortzetten.

  • De gemeente doet geen zaken met partijen die het anti-discriminatiebeginsel schenden
  • Een slagvaardige aanpak van geweld en pesterijen die anti-homo, antisemitisch of anti-islamitisch van aard zijn
  • Utrecht moet in binnen- en buitenland bekendstaan als stad waar mensen van elke gezindheid welkom zijn
  • Voortzetten van de voorlichting over discriminatie in het onderwijs
  • Voortzetten van De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk
  • Utrecht wordt de tweede Shelter City in Nederland en sluit zich aan bij het Europese Shelter City Initiative

Laatst gewijzigd op 22 november 2018