Steun ons en help Nederland vooruit

Brede scholen

Wij streven ernaar dat er in 2022 voor elk Utrechts kind een brede buurtschool is, waar alle voorzieningen van voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één dak worden gebracht. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren en aanpakken. Idealiter is dit ook de plaats voor voor- en vroegschoolse educatie.

Laatst gewijzigd op 21 augustus 2019