Steun ons en help Nederland vooruit

Bewoners aan zet

De komende jaren moeten we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We moeten vaker het stuur uit handen durven geven. Bewoners moeten op wijk- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Iets dat nu maar in beperkte mate kan. Een blauwdruk voor alle wijken en buurten is niet de oplossing, daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. De komende collegeperiode willen wij daarom experimenteren met substantiële buurtbegrotingen of -budgetten, waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding van een deel van het geld voor hun buurt.

Verder willen we in één of enkele wijken ervaring opdoen met de coöperatieve wijkraad die bestaat uit ingelote bewoners en een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk.

Tot slot willen we verder gaan met het Bewonersbod (waarmee bewoners publieke taken van de gemeente overnemen) en nieuwe buurtrechten invoeren, zoals het ‘recht op gebouwen en publieke ruimtes’. Om van deze beweging een succes te maken is het belangrijk dat de gemeente wijkgericht en als één geheel werkt, met zichtbare en benaderbare wijkwethouders.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019