Steun ons en help Nederland vooruit

Betere ondersteuning voor mantelzorgers

Bijna 15 procent van de Utrechters geeft wel eens mantelzorg. Mensen zorgen graag voor elkaar, maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. D66 heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de ondersteuning van mantelzorgers. We vinden het van belang dat de gemeente de ondersteuning van mantelzorgers en het Steunpunt Mantelzorg structureel verbetert. We willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen. De samenwerking tussen professionals en mantelzorgers moet beter op elkaar aansluiten. Voor mantelzorgers die het lastig vinden hun weg in zorg en ondersteuning te vinden willen we informatie en advies op maat.

Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat ruimte heeft en de mantelzorg beter vol te houden is. We willen blijven inzetten op vernieuwing van respijtzorg en meer respijtzorg door vrijwilligers. We zijn er trots op dat de gemeente Utrecht erkend is als mantelzorgvriendelijke werkgever en willen dat stimuleren bij meer werkgevers in de stad

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019