Steun ons en help Nederland vooruit

Beschermd wonen en maatschappelijke omvang

Door problemen op tijd te signaleren, voorkom je dat mensen dakloos raken. Wanneer er toch opvang nodig is, moeten mensen met snelle hulpverlening tot rust kunnen komen met het doel weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Utrecht biedt voor mensen die dat nodig hebben al effectieve beschermde woonvoorzieningen en maatschappelijke opvang, in samenwerking met de regio. Heel kwetsbare mensen worden steeds meer opgevangen in hun eigen huis in plaats van bij de crisisopvang. D66 vindt dat een vertrouwde omgeving positief is voor herstel, waarbij natuurlijk altijd 24-uurs opvang mogelijk moet blijven wanneer dat nodig is. We willen extra aandacht voor schulden die belemmeren dat mensen vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen doorstromen naar zelfstandig wonen.

Er wonen 450 kinderen in de maatschappelijke opvang en dat zijn er 450 te veel. In Utrecht accepteren wij niet dat er gezinnen op straat komen en jongeren op straat slapen. Professionals moeten de ruimte krijgen om maatwerk te leveren, zodat daken thuisloze jongeren snel weer naar huis kunnen. D66 wil onderzoeken of er behoefte is aan meer variatie in de plekken voor dak- en thuisloze jongeren.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019