Steun ons en help Nederland vooruit

Bescherm privacy

Dankzij D66 heeft de gemeente inmiddels een openbaar register waarin alle datalekken vermeld worden. In mei 2018 worden strenge nieuwe Europese privacyregels van kracht. Wij willen dat Utrecht vooroploopt bij de naleving hiervan.

Bij het ontwerp of de aankoop van nieuwe systemen door de gemeente, dient privacy vanaf het begin een uitgangspunt te zijn (ook wel privacy by design genoemd). Als het niet langer nodig is om bepaalde persoonsgegevens op te slaan, dan willen wij dat de betreffende systemen worden uitgeschakeld. Naast de verplichte ‘privacy impact assessments’, willen wij dat Utrecht ‘ethische impact assessments’ gaat uitvoeren op plekken waar met persoonsgegevens wordt gewerkt. Hiermee worden schadelijke maatschappelijke effecten door profiling voorkomen en gaan we vroegtijdig datadiscriminatie tegen.

De gemeente moet altijd uitleg kunnen geven over de keuzes die tot stand zijn gekomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Wij willen de handhavende capaciteit van de gemeente ook inzetten voor de naleving van privacyregels, bijvoorbeeld om te zorgen dat Utrechters niet onrechtmatig in de openbare ruimte gefilmd worden door winkeliers of horeca-eigenaren.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019